ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเป็นประชาคมอาเซียน (คำสั่ง สถ. ที่ ๔๓๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)
(814.56 kb)
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
โปสเตอร์เผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (หนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖)
(1.46 mb)
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
แนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือ สถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖)
(570.76 kb)
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
การจัดทำข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - (หนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๖๑๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖)
(974.32 kb)
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
การประชาสัมพันธ์มุมอาเซียน (ASEAN Corner) บนเว็บไซต์ สถ. (หนังสือ สถ. ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ หนังสือ สถ. ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๗๓๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
(617.91 kb)
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
การจัดทำฐานข้อมูลอาเซียน (อปท. ตามแนวชายแดน)(หนังสือ สถ.ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๘๐๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
(365.29 kb)
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
แผนงาน/โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนงาน (62.56 kb)
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
ผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
ประชาคมอาเซียนกับการปกครองท้องถิ่นไทย
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
ทั้งหมด 47 รายการ 1 / 3

สายด่วน อบต.

ว่าที่ร้อยตรีไพรัช แสงจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
0-3430-1041 ต่อ 111

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน อบต.บางเลน

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

บุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถิติเว็บไซต์
ขณะนี้ 3 คน
วันนี้ 15 คน
เมื่อวานนี้ 38 คน
เดือนนี้ 1,438 คน
เดือนที่ผ่านมา 1,750 คน
ทั้งหมด 310,525 คน
นับวันที่ 20 กรกฎาคม 2556
ita อบต.บางเลน