ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเป็นประชาคมอาเซียน (คำสั่ง สถ. ที่ ๔๓๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)
(814.56 kb)
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
โปสเตอร์เผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (หนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖)
(1.46 mb)
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
แนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือ สถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖)
(570.76 kb)
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
การจัดทำข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - (หนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๖๑๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖)
(974.32 kb)
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
การประชาสัมพันธ์มุมอาเซียน (ASEAN Corner) บนเว็บไซต์ สถ. (หนังสือ สถ. ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ หนังสือ สถ. ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๗๓๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
(617.91 kb)
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
การจัดทำฐานข้อมูลอาเซียน (อปท. ตามแนวชายแดน)(หนังสือ สถ.ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๘๐๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
(365.29 kb)
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
แผนงาน/โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนงาน (62.56 kb)
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
ผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
ประชาคมอาเซียนกับการปกครองท้องถิ่นไทย
เขียนเมื่อ : 13/7/2558
ทั้งหมด 47 รายการ 1 / 3

สายด่วน อบต.

นายอำนวย เฉลิมกลิ่น
นายก อบต.บางเลน
โทร. 034301041 ต่อ 111

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน อบต.บางเลน

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

บุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถิติเว็บไซต์
ขณะนี้ 7 คน
วันนี้ 65 คน
เมื่อวานนี้ 69 คน
เดือนนี้ 65 คน
เดือนที่ผ่านมา 1,694 คน
ทั้งหมด 352,803 คน
นับวันที่ 20 กรกฎาคม 2556