วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์

 

 

1. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการพัฒนาท้องถิ่น

2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในการปฎิบัติงาน

3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น การให้ความรู้กับประชาชน

ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  และสิทธิเสรีภาพ  และความรู้ต่าง ๆ

4. ส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.,ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

5. สนับสนุนการปฎิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด

6. ปรับปรุงและพัฒนารายได้

7. พัฒนาการตรวจสอบภายใน

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน อบต.บางเลน

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

บุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถิติเว็บไซต์
ขณะนี้ 2 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวานนี้ 103 คน
เดือนนี้ 659 คน
เดือนที่ผ่านมา 2,122 คน
ทั้งหมด 272,737 คน
นับวันที่ 20 กรกฎาคม 2556