สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ดูแลเด็ก

                                

 

   
 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี ไพรัช   แสงจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

 


นางจารุวรรณ   ธรรมเจริญ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

 

   
     
 

นางสาวนภัสชนก   ธรรมเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

   
 

 

   
 

นางสาวทัชชญา   ศรมยุรา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

   
 

 

   
 

นางพิมพร   เอี่ยมสอาด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   
 

 

ลูกจ้างประจำ

   
 

  

               

 

 

   
 

             นางสุนิสา ภู่สาย

           นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

 

                    นายสานิตย์ เมืองรามัญ

                              นักการ

   
 

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

   
 

                           

                          นางสาวพรพิมล ศรีสังวาลย์                         

  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพัน

 

            

                                           

นายศุภณัฎฐ์  มูลพญา

 ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

 

   
 

 

   
 

   

     

                                                                                    
  
   
 

    นายมงคล    เมืองรามัญ

   พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

                  นายสมศักดิ์    จันทร์ละมูล

   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
    (คนขับรถขยะ)

 

 

 

 
 
 

 

นางสาวกนกพร  สังข์กลมเกลี้ยง

 

 

นางสาวจีรนันท์   เมืองรามัญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 
 
 
  นางสาวสุพรรษา   กล่ำพูลสวัสดิ์   นางสาวอาทิติยา  บุญสมปอง
  ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก
       
 

 

 

 

 

 

 

นายพนานต์   ศรีพัฒน์อินทร์

  นายวัลลภ   จันทร์ละมูล
  คนงานทั่วไป   คนงานประจำรถขยะ
       
 

 

 

 

 

 

 

นายวรรณะ    ขำสุนทร

 

นายเอนก    นิลจินดา

  คนงานประจำรถขยะ   คนงานประจำรถขยะ
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายด่วน อบต.

ว่าที่ร้อยตรีไพรัช แสงจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
0-3430-1041 ต่อ 111

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน อบต.บางเลน

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

บุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถิติเว็บไซต์
ขณะนี้ 1 คน
วันนี้ 55 คน
เมื่อวานนี้ 52 คน
เดือนนี้ 1,167 คน
เดือนที่ผ่านมา 2,117 คน
ทั้งหมด 304,102 คน
นับวันที่ 20 กรกฎาคม 2556
ita อบต.บางเลน