สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

                               


ว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน


นายธนาชัย ศรสินชัย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

085-2622869

นางวัฒนา ร่มเพชร

หัวหน้าสำนักปลัด

095-825-6635

นางสาวนภัสชนก   ธรรมเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวทัชชญา   ศรมยุรา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางพิมพร   เอี่ยมสอาด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุรศักดิ์  พุ่มแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

  

               

 

 

             นางสุนิสา ภู่สาย

           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

                    นายสานิตย์ เมืองรามัญ

                              นักการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

                        

                          นางสาวพรพิมล ศรีสังวาลย์                         

  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 

            

                                           

นายศุภณัฎฐ์  มูลพญา

 ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

 

       

                                                                                    

    นายมงคล    เมืองรามัญ

   พนักงานขับรถยนต์

 

 

                  นายสมศักดิ์    จันทร์ละมูล

   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
    (คนขับรถขยะ)

 

 


 
ว่าง

นางสาวกนกพร  สังข์กลมเกลี้ยง

 

 

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 
นางสาวสุพรรษา   กล่ำพูลสวัสดิ์   นางสาวอาทิติยา  บุญสมปอง
ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก
     


 


นายพนานต์   ศรีพัฒน์อินทร์

  นายวัลลภ   จันทร์ละมูล
คนงานทั่วไป   คนงานประจำรถขยะ
     


 

 

นายวรรณะ    ขำสุนทร

 

นายแสนคำรณ  จ้างประเสริฐ

คนงานประจำรถขยะ   คนงานประจำรถขยะ
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายด่วน อบต.

นายอำนวย เฉลิมกลิ่น
นายก อบต.บางเลน
โทร. 034301041 ต่อ 111

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน อบต.บางเลน

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

บุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถิติเว็บไซต์
ขณะนี้ 1 คน
วันนี้ 45 คน
เมื่อวานนี้ 51 คน
เดือนนี้ 1,424 คน
เดือนที่ผ่านมา 1,708 คน
ทั้งหมด 333,734 คน
นับวันที่ 20 กรกฎาคม 2556