สมาชิกสภาอบต.


นายสมบัติ    อ่อนจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
     

นายสมหมาย  มีจั่นเพชร
รองประธานสภาอบต.บางเลน
 
ว่าที่ร้อยตรี ไพรัช   แสงจันทร์
เลขานุการสภาอบต.บางเลน
     

นายวิรัช    พรประสิทธิ์
มาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๑
 
นายสมบัติ    อ่อนจันทร์
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๑
     

นายบุญเติม   ชัยรัตน์
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๒
 
นายชลอ   สำราญอินทร์
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๒
     

นายวิษณุ    พุ่มกุมาร
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๓
 
นายประดิษฐ์   ไทรชมภู
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๓
      

สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๔

 
นายประเสริฐ  ศรีพัฒน์อินทร์
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๔
     

นายสุรินทร์    เกษมจิต
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ ๕
 
นายสำอางค์   อุบลวงษ์ศรี
สมาชิกสภาอบต.บางเลนหมู่ ๕
     

นายวินัย   ศรีสังวาลย์
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๖
 

 

 

สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๖

     

นายสมหมาย   มีจั่นเพชร
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๗
 
นายมานะ    ทองไทย
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๗
     

นายอนันต์    เกตุพันธ์
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๘
 
นายสุทิน   ศรีสังวาลย์
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๘
     

นายอำนวย   เฉลิมกลิ่น
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๑๐
 
นายประทวน   เจริญสุข
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๑๐
     

นายประเสริฐ   คนเที่ยง
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๑๑
 
นายสมนึก   จันสนธิ
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๑๑
     

นายสมพงษ์    ใจจ่าง
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๑๒
 

 

 

สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๑๒

     

 

สายด่วนนายก

นายธีรชัย ดาวเจริญ
นายก อบต.บางเลน
0-3430-1041 ต่อ 111

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน อบต.บางเลน

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

บุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถิติเว็บไซต์
ขณะนี้ 3 คน
วันนี้ 21 คน
เมื่อวานนี้ 32 คน
เดือนนี้ 21 คน
เดือนที่ผ่านมา 1,710 คน
ทั้งหมด 298,912 คน
นับวันที่ 20 กรกฎาคม 2556